Βιβλιογραφία 1919-1992 Μικρασιατική εκστρατεία και προσφυγιά