Μητρώο Μικρασιατών Πτολεμαΐδας

Στον τόμο, Έξοδος 2, του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, αναφέρεται η Πτολεμαΐδα, ως ένας μικρόκοσμος της Μ.Ασίας, αφού κατοικήθηκε από πρόσφυγες όλων των περιοχών της. Αυτή η αναφορά έδωσε το έναυσμα στο Σύλλογο,  να καταγράψει τους πρόσφυγες της περιοχής και να δημιουργήσει το γενεαλογικό δέντρο της καθε  προσφυγικής οικογένειας.

Υπεύθυνος μητρώου : Δαλκερανίδου Έφη