Εφημερίδα

Τον Δεκέμβριο του 2004 εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της τριμηνιαίας εφημερίδας του Συλλόγου με τίτλο : «Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ», με υπεύθυνη σύνταξης την κ.Χρύσα Μαρτινάκη-Κοκκίνη.

Η εφημερίδα τυπωνόταν σε 2.000 αντίτυπα και αποστελλόταν δωρεάν σε φορείς και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Το τέλος του 2012 σηματοδότησε και το τέλος της εφημερίδας . Η κατάργηση των μειωμένων ταχυδρομικών εξόδων και η εν γένει οικονομική κρίση υποχρέωσε το Σύλλογο να σταματήσει την εκδοσή της.

Όσοι ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν άρθρα , ανακοινώσεις , σχόλια ή να ενημερωθούν για την πορεία του Συλλόγου μπορουν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα www.mikraasia.gr και στο facebook. Η νεολαία, που είναι και το μέλλον, εχει φροντίσει να κάνει γνωστό τον Σύλλογο ως εκεί που φθάνει το διαδίκτυο.

Η εφημερίδα σταμάτησε να εκδίδεται έντυπη,το 2010, λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Ο,τι ενδιαφέρον άρθρο αναρτάται στην ιστοσελίδα.