Ζωγραφική & Αγιογραφία

Το 2003 υλοποιείται το πρόγραμμα δημιουργίας δύο τμημάτων ζωγραφικής , παίδων και ενηλίκων με δάσκαλο τον  κ. Ναλμπάντη Άρη και το 2011 το τμήμα αγιογραφίας με δάσκαλο τον κ.Παρασκευά Γιωργο. Στα παιδικά τμήματα ζωγραφικής ζωγραφικής δίδαξε η κ. Πολυχρονιάδου Κυριακή ενώ σήμερα διδάσκει η κ. Χαραβιτσίδου  Αννα.Στο τμήμα ενηλίκων διδάσκει η κ. Δημητροπούλου – Κουρουμπλή Μαρία.