Εις την πόλιν..το Βυζάντιο στον χώρο και τον χρόνο