Ελληνικοί χώροι, Ταξιδιωτικές εικόνες και στοχασμοί