Οι τραγωδίες του Σοφοκλέους τόμος Β’, Γρυπάρης, Ιωάννης