Πώς ένας μουζίκος έθρεψε δύο μανδραρινούς και άλλες ιστορίες