Τα ονόματα της Μασσαλίας, ο Μασσαλιώτικος πολιτισμός