Απολογισμοί και προοπτικές στους αγώνες των Ελληνίδων