Η πολιτική ηγεσία και οι ξένοι στη νεώτερη ιστορία της Ελλάδας