Κωνσταντίνος Παλαιολόγος – ο αθάνατος αυτοκράτορας