Μαύρον Ημερονύκτιον, Φρικαλέα Τραγωδία της Παλαιάς Φώκαιας