Νομός Κοζάνης – Ιστορική αναδρομή Προβλήματα – Προοπτικές