Οικονομική ιστορία και εργαστηριακή Παρασκευή σαπουνιού