Οι τραγωδίες του Σοφοκλέους τόμος Α’, Γρυπάρης, Ιωάννης