Παραδοσιακός πολιτισμός και κοινωνική δομή της Ελληνικής Θράκης, 1920 και 1960