Σμύρνη, Μικρασία Η ακμή, η εκστρατεία, η καταστροφή