Σμύρνη, Μικρασία, Η αλκη, η εκστρατεία, η καταστροφή