Τα πέντε λαγωνικά, το μυστήριο του παράξενου δέματος