Χριστιανική Θεσσαλονίκη-Πόλις συναντήσεως Ανατολής και Δύσης