Αποδοχή δωρεάς – Ευχαριστήριο

Προς κ. Κική Πλεξίδα & κ. Νίκο Πλεξίδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ»
αποδέχθηκε τη δωρεά κονσόλας ήχου και δύο ηχείων
και σας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες.
Απόσπασμα πρακτ. 831/28-8-19

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του συλλόγου