Απόσπασμα από την Ημερίδα – Μικρασία: Ένας πολιτισμός μετακομίζει

Απόσπασμα από την ομιλία της κας Φωτεινής Πέκου
στην ημερίδα του περιοδικού Παρέμβαση με θέμα:
“Από τη γή της Μικρασίας στη γή της Εορδαίας”
Δείτε το απόσπασμα