Εγγραφές των τμημάτων

Από τη Διοίκηση του Συλλόγου ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των τμημάτων ξεκινούν 11 Σεπτεμβρίου, 6:00 – 8:00 μ.μ.
Τμήματα:
– Χορευτικά ενηλίκων – παιδικά
– Ζωγραφική ενηλίκων & παιδική
– Αγιογραφία
– Χορωδία