Έκδοση επετειακού ημερολίγου

Σας ενημερώνουμε, ότι το επετειακό μας ημερολόγιο
είναι έτοιμο .

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να το προμηθευτείτε
από τα γραφεία του Συλλόγου.

1922-2022
100 χρόνια
Ιστορίας Εθνικής Μνήμης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς