Επίσκεψη σχολείων

Από την επίσκεψη των σχολείων Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων(2ο & 5ο Δημοτικό, 2ο Λύκειο) στα πλαίσια των δράσεων στην  Εκπαίδευση για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.
Περιμένουμε όλα τα σχολεία.