Η κοπή της βασιλόπιτας

Η κοπή της βασιλόπιτας και η βράβευση των επιτυχόντων μελών του συλλόγου στις διάφορες σχολές, έχει ορισθεί να γίνει την
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 ώρα 11:00 π.μ.
στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης μας. 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ.