Μέτρα Πρόληψης COVID-19

A Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σε τήρηση της απόφασης του Υπουργείου Υγείας
για τα μέτρα πρόληψης από τον κορονοϊό,
αναστέλλεται η λειτουργία όλων των τμημάτων του συλλόγου μέχρι νεοτέρας.
Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ.