Παρουσίαση βιβλίου “Από τη γη της Μικρασίας στη γη της Εορδαίας”

Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022, στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης μας, παρουσιάστηκε το βιβλίο της κ. Φωτεινής Μπογιατζή – Πέκου

“Από τη γη της Μικρασίας στη γη της Εορδαίας”, το οποίον είναι απόρροια πολυετούς έρευνας.  Η κ. Πέκου παρακινούμενη από την υπέρμετρη αγάπη  για την Μικρασιατική της καταγωγή συγκέντρωσε με προσοχή και φροντίδα όλα τα στοιχεία που αφορούν τους Μικρασιάτες που εγκαταστάθηκαν στη γη της Εορδαίας. Θεωρώντας και τον εαυτό της Πτολεμαία, εξέδωσε το βιβλίο, που είναι ένας θεματοφύλακας της ιστορίας της περιοχής και μια κιβωτός μνήμης και το δώρισε στο Σύλλογο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αγοράσουν από τα γραφεία του συλλόγου. Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε  την εκδήλωση.

Παρουσίαση βιβλίου “Από τη γη της Μικρασίας στη γη της Εορδαίας”