Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Από τον Φεβρουάριο του 2020,
στο σύλλογο θα ξεκινήσει νέο τμήμα
μαθημάτων Βυζαντινής μουσικής.
Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:
Χατζηστεφάνου Στέλιος: 6977788834
Παρασκευάς Γιώργος: 6937144762